GGZ

GGZ

Naast op maat gemaakte medisch specialistische revalidatiezorg biedt Aratame op maat gemaakte GGZ-behandelingen voor cliënten met psychische klachten, zoals depressies, angststoornissen en (onverklaarde) lichamelijke klachten (SOLK). Op deze manier zijn wij in staat om een breder scala aan lichamelijke en psychische klachten te diagnosticeren en te behandelen onder één dak.

Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

Wij bieden generalistische basis GGZ (GBGGZ) en gespecialiseerde GGZ (SGGZ). De generalistische basis GGZ richt zich met name op cliënten met lichte tot matige klachten. De generalistische basis GGZ is tevens geschikt voor cliënten met chronische problematiek die terugval willen voorkomen. De gespecialiseerde GGZ behandelt cliënten met zwaardere en/of complexe klachten. Uw huisarts maakt op basis van de ernst van uw klachten een inschatting of u naar onze generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ wordt doorverwezen. In het kader van zinnige, zuinige en excellente zorg is het van belang dat u naar de juiste zorg wordt doorverwezen en geen zwaardere behandeling krijgt dan nodig is.

Lees meer over:

Generalistische Basis GGZ Gespecialiseerde GGZ Tarieven en Vergoedingen binnen de GGZ