Aandoeningen

Aandoeningen

In de geestelijke gezondheidszorg wordt onderscheid gemaakt in de intensiteit van de klacht. Lichte en matige klachten worden in de generalistische basis GGZ (GBGGZ) behandeld, ook wel eerstelijnszorg genoemd. Bij tweedelijnsproblematiek worden complexe klachten behandeld waarvoor specialistische zorg noodzakelijk is. Deze zorg wordt behandeld in de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

In de Generalistische Basis GGZ behandelen wij volwassenen (18 jaar en ouder), ook met een licht verstandelijke beperking, met o.a. de volgende klachten:

 • Angststoornis: denk aan sociale angst, paniekaanvallen, angst voor bepaalde plekken, etc.
 • Somberheid en depressie
 • Vermoeidheid
 • Een negatief zelfbeeld
 • Lichte trauma
 • PICS-klachten (Post Intensive Care Syndroom) en/of psychische klachten door COVID-19

Tevens behandelen wij cliënten met chronische pijnproblematiek die terugval willen voorkomen.

Twijfelt u of uw klacht onder de Generalistische Basis GGZ valt? Neem dan contact met ons op via 045 – 785 14 80.

Als tijdens het intakegesprek of tijdens de behandeling blijkt dat uw klachten te zwaar en/of te complex zijn voor de Generalistische Basis GGZ, dan verwijzen we u in huis door naar de Gespecialiseerde GGZ.

Welke klachten wij niet behandelen

Sommige aandoeningen vragen specifieke deskundigheid die niet altijd binnen de organisatie voorhanden is. Heeft u een van de onderstaande psychische klachten of stoornissen, dan kunnen wij u niet goed helpen. Om ervoor te zorgen dat u de juiste behandeling krijgt voor uw klacht(en), verwijzen we u altijd door naar een andere zorginstelling die dat wel kan.

 • ADD en ADHD, als primaire stoornis of als hulpvraag;
 • Alcohol- of drugsverslaving;
 • Ernstige eetstoornissen;
 • Ernstige posttraumatische stressstoornissen;
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornissen;
 • Psychotische stoornissen;
 • Ernstige bipolaire stemmingsstoornissen;
 • Ernstige obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen;
 • Autisme spectrum stoornissen (ASS) als primaire stoornis of hulpvraag;
 • Ernstig agressief en/of gewelddadig gedrag;
 • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid.

Wij bieden behandelingen in het Nederlands en in het Engels. We vinden het belangrijk dat we elkaar goed begrijpen. Op deze manier haalt u ook het meeste uit uw behandeling. Spreekt u geen Nederlands of Engels, dan kunnen wij u helaas niet behandelen.