Werkwijze

Werkwijze Gespecialiseerde GGZ

Samen met u geven we invulling aan uw behandeling. Dit doen we vanaf het begin bij de telefonische screening tot aan het einde bij het eindgesprek. Indien noodzakelijk schakelen we met andere professionals die u kunnen helpen uw behandeldoelen te behalen.  

Lees meer over:

Ons GGZ-traject

Een behandeltraject binnen de Gespecialiseerde GGZ start met een telefonisch screening gevolgd door een intakegesprek. Bekijk hier hoe het verloop van uw behandeling eruit kan zien. 

Samenwerking

We werken actief samen met onder meer MiCare, de cliëntenraad, huisartsen, bedrijfsartsen en arbodiensten.  

Kwaliteit

Goede kwaliteit van onze zorg vinden we belangrijk. We doen hiervoor dan ook een stapje extra. We zijn zelfkritisch en staan open voor feedback.

Cliëntervaringen

We hechten veel waarde aan hoe u onze zorg ervaart. We verbeteren onze zorg continu om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen. 

Privacy

Bij Aratame gaan we vertrouwelijk om met uw gegevens. Wij delen uitsluitend informatie met derden na uw toestemming.

Algemene Voorwaarden