Klantadviesgroep

Cliëntenraad

Stichting Aratame vindt de mening van haar cliënten belangrijk. Om cliënten op de hoogte te stellen van ontwikkelingen en hen de mogelijkheid te geven om ideeën te opperen bij Stichting Aratame heeft zij, in samenwerking met MiCare Health, sinds 2015 een cliëntenraad ingesteld.  In 2022 hebben we dit een nieuw leven ingeblazen en heet de raad vanaf nu klantadviesgroep. Deze groep wordt vertegenwoordigd door 3-5 leden. De  klantadviesgroep heeft de taak de ideeën en mening van de cliënten terug te koppelen naar het managementteam van Stichting Aratame. Zij vervult op deze manier een adviserende functie op het gebied van beleid en zorgverlening. De raad komt om de maand samen om verschillende agendapunten te bespreken.

Cliënten kunnen zelf ook contact zoeken met leden van de raad. Niet zozeer wanneer er problemen zijn, maar meer als men met vragen zit of ideeën heeft hoe zaken beter of anders geregeld kunnen worden.

Voor suggesties of ideeën is de klantadviesgroep altijd voor u aanspreekbaar: klantadviesgroep@aratamehealth.nl.