Zorgverlener

Zorgverlener

Zorgverleners binnen Aratame Health zijn speciaal opgeleid om revalidatiegeneeskundige handelingen en GGZ-behandelingen te kunnen verrichten. De zorgverleners van Aratame zijn revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een psychiater, GZ- en basispsychologen, een diëtist, en een psychomotorische therapeut.

De behandelingen worden volledig onder toezicht van de hoofdbehandelaar uitgevoerd en binnen de revalidatie aangestuurd door een assistent revalidatiearts. Iedere behandelaar heeft daarnaast een opleiding binnen Aratame Health gevolgd om de werkwijze van Aratame te kunnen uitvoeren. Wij denken niet in korte termijn behandeling, maar in duurzame oplossingen. Hierdoor worden cliënten bij ons op maat behandeld en begeleid.

Informatie voor huisartsen

Samen zorgen we voor betere zorg

De zorg kan altijd beter en daar werken wij graag aan. Aratame Health werkt aan kwaliteit met het oog op duurzame oplossingen. De samenwerking en informatie van zorgprofessionals uit het werkveld is hierbij onontbeerlijk. Daarom communiceren wij graag zo veel mogelijk met onze verwijzers. Huisartsen zijn vaak de spil tussen ons de cliënt en de andere zorgprofessionals. De samenwerking tussen al deze onderdelen is daarom van belang en wij willen graag dat deze zo soepel mogelijk verloopt zodat u als huisarts er voordeel bij heeft, maar zeker ook dat onze gezamenlijke cliënt er zijn of haar voordeel mee kan doen.

Wij werken met PGD (persoonlijk gezondheidsdossier van Asterisque). De cliënt kan hiermee zijn eigen klachten registreren en alle informatie omtrent zijn behandelingen te allen tijde inzien. Wilt u als arts ook informatie digitaal ontvangen, dan kunt u dat aanvragen en dan zorgen we dat u in de toekomst ook digitaal uw informatie krijgt.

Bekijk onze in- en exclusiecriteria voor de GGZ.

Voor verwijzingen voor medisch specialistische revalidatiebehandelingen, download het verwijsformulier revalidatie en voor GGZ-behandelingen, het formulier GGZ. De gegevens die ingevuld moeten worden, zijn beperkt. Dit betekent dat de zorgvraag zeer snel verwerkt kan worden. Daarnaast hanteren wij korte wachttijden. Cliënten kunnen bij ons binnen één á drie weken op intake komen. Bent u als arts of instelling lid van Zorgdomein? Dan kunt u ook verwijzen via Zorgdomein.

Als u vragen heeft over de indicaties kunt u altijd contact opnemen met onze zorgcoördinatoren. zij kunnen uw casus bekijken op relevantie voor een Aratame-behandeling.

De zorg wordt bij ons zowel op fysiek als op psychisch vlak volledig ondersteund. Wij hebben onze eigen revalidatie- en ggz-deskundigen in dienst en hebben direct toegang tot de zorgkliniek van Stichting Aratame Health. Voor veel vlakken is er geen directe verwijzing nodig, maar wij zien graag een breed gedragen aanpak en juist de samenwerking met de huisarts verbetert de zorg.

Informatie voor medisch specialist

Zorg voor zorg

Aratame Health staat voor kwaliteit in de zorg. Samen zorgen we voor een duurzame oplossing van klachten. Specialisten en paramedici zijn uiteraard intensief bij de behandeling van cliënten betrokken. Een sterke in- en externe communicatie en handelen volgens evidence based practices zorgen voor een kwaliteitsgerichte aanpak met een duurzaam effect.

Aratame werkt met resultaatgerichte protocollen voor zowel mono-disciplinaire als interdisciplinaire trajecten. Deze protocollen worden opgesteld aan de hand van best practices. Meerdere trajecten zijn ontwikkeld  door onze in- en externe kennis te bundelen.

Aratame is het chronisch pijn centrum van Limburg. Ons chronisch pijn protocol heeft bij 90% van alle patiënten het gewenste effect opgeleverd. Ons zogenaamd; “10 stappen plan”  heeft een fase contingente opbouw waarbij achtereenvolgens de kracht, stabiliteit en bewegingsvrijheid worden verbeterd. Het is voor vele cliënten met bijvoorbeeld chronische rugklachten een uitkomst om weer de vrijheid van bewegen te mogen ervaren.

Aratame Health heeft zowel revalidatieprogramma’s waarin de fysieke als de psychische kant aan bod komt alsook GGZ-behandelingen.

Cliënten krijgen bij ons de garantie dat zij geen kosten hebben aan de zorg die ze bij ons genieten indien ze verzekerd zijn. Bij ons betalen cliënten alleen het eigen risico.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons.

Bekijk onze in- en exclusiecriteria voor de GGZ.

Voor verwijzingen voor medisch specialistische revalidatiebehandelingen, download het verwijsformulier revalidatie en voor GGZ-behandelingen, het formulier GGZ.

Bent u als arts of instelling lid van ZorgDomein? Dan kunt u ook verwijzen via ZorgDomein!